Zukalův rybník

PODOLÍ

Za obcí Podolí, směrem k líšeňskému Mariánskému údolí, proti proudu Říčky stojí starý mlýn s rybníkem. Je nazván po svých majitelích – rodině Zukalově. Mlýn už dávno nemele, vodní náhon byl zrušen a vodní plocha je pstruhovým revírem, kde je provozován sportovní rybolov. Rybník doplnila stylová hospůdka, a ryby tak lze chytat vždy, když je v hospůdce otevřeno.

V minulosti stálo na Říčce až 14 vodních mlýnů. Zukalův mlýn stojí na Říčce v místech, kde se uzavřená krajina zalesněného údolí zeširoka otevírá a přechází v úrodná pole. Je tak posledním z údolní sestavy mlýnů, která na severu začínala Hádeckým mlýnem.

Jeho existence je doložená již k roku 1529, kdy je označován jako majitel Jan z Boskovic, a už té doby sloužil všem sedlákům z okolí.

Každý z mlýnů byl nejčastěji nazýván podle svého majitele, nejinak tomu je u podolského mlýna – proto je často zmiňován jako Vaňkův, Laštovičkův nebo Zukalův mlýn. Jeho existence je doložená již k roku 1529, kdy je označován jako majitel Jan z Boskovic, a už té doby sloužil všem sedlákům z okolí. Později – během 19. století – jej vlastnila rodina Ambrozova, která provedla generální opravu celé mlýnice. Ambrozovi během prací ukryli pod mramorovou desku topeniště historické záznamy o mlýnu. Na Říčce založili základy dnešního rybníku, původně však jako hráz proti přívalové vodě, jakýsi poldr.

Ve 20. století přešel mlýn do vlastnictví dnešních majitelů, rodiny Zukalů. Zukalovi mlýn opravili do současné podoby, což dosvědčuje letopočet 1920 umístěný na štítu. Během bourání staré pece našli spisy uložené Ambrozovými, které osvětlily historii mlýna. Poslední mlynář Rudolf Zukal také zrekonstruoval celý rybník.

Znárodněný mlýn i s rybníkem získali po sametové revoluci zpátky členové rodiny Zukalovy. Rybník dnes spravuje Jaroslav Rája, který jej bohatě zarybnil pstruhy a siveny. Kolem břehu vybudoval mola a přístřešky pro pohodlnější rybolov, na hrázi zřídil zázemí s půjčovnou prutů, kde také provozuje malou hospůdku určenou nejenom pro rybáře, ale všechny malé i velké návštěvníky.