Údolí Říčky

OCHOZ

Říčka, původně nazývaná Zlatý potok, patří k nejvýznamnějším vodotečím na Šlapanicku. Tok procházející klidným údolím kopíruje již od pramene široká cesta vedoucí až k předměstskému Mariánskému údolí, a tak je potok oblíbeným společníkem výletníků. Střední část Říčky prochází mezi strmými svahy krasového údolí – to je pro rozmanitost forem odvodňování jižní části Moravského krasu řazeno k nejpozoruhodnějším přírodním lokalitám.

Říčka vstupuje do krasové oblasti v místech zvaných Hádek, kde se na údolí Říčky napojuje Novodvorské údolí. Širokou údolní nivu přetíná jediná silnice vedoucí mezi obcemi Ochoz u Brna a Hostěnice, u které odjakživa stojí hádecká myslivna. Dále po toku byl vybudován první z mlýnů na Říčce – Hádecký mlýn. Byl zbořen, ale rybník, který napájel mlýnská kola, se stal vyhledávaným přírodním koupalištěm s travnatým břehem. U rybníku leží letní restaurace nazvaná Srub Pod Hádkem. Dobrá dostupnost této lokality navíc umožnila vzniknout rekreační osadě Pod Hádkem.

To, že je lokalita krasovou oblastí, je zřejmé již kousek od hráze rybníka, kde v hustém lese začíná velmi vzácný jev říční estavely. Propustné podloží z krasových puklin a kanálů umožňuje, že se potok v této části za vhodných hydrologických podmínek několika ponory ztrácí a o kousek dále opět vyvěrá.

Ve stráních najdeme velký počet jeskynních systémů. Většina z nich se však nachází až na horní hraně údolí a není volně přístupná.

Krasové údolí je chráněnou přírodní rezervací. Ve stráních najdeme velký počet jeskynních systémů. Většina z nich se však nachází až na horní hraně údolí a není volně přístupná. Výjimku představují dva největší z nich: Ochozská jeskyně a Pekárna. Vchod do 1 750 metrů dlouhé Ochozské jeskyně je hned vedle zastavení na turistické trase podél Říčky. Protože ji za vydatných dešťů zaplavuje podzemní Hostěnický potok, bývá návštěvníkům otevřena pouze příležitostně.

Stále přístupná je velká tunelovitá jeskyně tyčící se vysoko nad údolím. Pekárna, jak je pojmenovaná, se otvírá širokým portálem do údolí a tvoří ji jediná postupně se zužující chodba, přirozeně osvětlená téměř až na svůj konec.

Díky dobré poloze a ideální velikosti byla osídlena odpradávna. Archeologické výzkumy prokázaly osídlení od paleolitu přes neolit, dobu bronzovou až po dobu halštatskou. Z nálezů jsou proslulé unikátní pravěké rytiny na kostech zvířat zobrazující pro zdejší lovce nejvýznamnější druhy zvěře.

Tak jako jiné podobné lokality je i Pekárna chráněna jako národní přírodní památka. Vzhledem k tomu, že je však stále volně přístupná a její okolí není, vyjma přístupového schodiště, nijak upraveno, je možné nasát atmosféru pravěkého osídlení na vlastní kůži.

Dále po proudu, kde začíná špatně propustné podloží, opět na povrch vyvěrá Říčka i Hostěnický potok a označuje závěr unikátní krasové oblasti. Dále hustý les ustupuje a na začátku rozevírající se údolní nivy stojí první ze soustavy mlýnů – Kaprálův mlýn.