Strom přátelství

JIŘÍKOVICE

Jiříkovice leží jihovýchodně pod Žuráněm, ze kterého řídil Napoleon svá vojska při slavné bitvě u Slavkova. Po pravé straně silnice vedoucí ze Šlapanic byl před vjezdem do obce vybudován památník bitvy, ze které Napoleon odešel jako vítěz. Ztvárnění pietního místa je v co největší míře přírodní a jeho ústředním motivem je symbolický Strom přátelství.

Přestože nebyly Jiříkovice přímými boji příliš zasaženy, prostor kolem obce sloužil před bitvou jako výchozí postavení 4. Soultova sboru před útokem na Pratecké výšiny. Vojáci, kteří se v chladném prosincovém počasí potřebovali ohřát, ztopili takřka vše, co se dalo. Ve vesnici rozebírali dveře, snášeli došky ze střech domů a taky vykáceli vzrostlé stromy. Jiříkovičtí se tak vraceli do vydrancované vesnice bez dřeva, které bylo postupně spáleno hordami francouzských vojáků.

I proto byl jako symbol přátelství zvolen strom. Byl umístěn do středu elipsovité terénní vyvýšeniny, kterou protínají vstupní cesty do všech čtyř světových stran. Ve středu elipsy se nachází již poměrně vzrostlý buk, doplněný o levandulové pozadí. Vůně levandule je harmonická a klidná, čistí mysl a vyhání zlé myšlenky.

Vůně levandule je harmonická a klidná, čistí mysl a vyhání zlé myšlenky.

Buk lesní s tmavými červenými listy daroval belgický kraj Henegavsko. 2. prosince roku 2005 ho vysadili místní občané společně se členy belgického 1. Bataillonu Austerlitz z Vitrivalu při příležitosti 200. výročí bitvy. Zbývá jen doufat, že strom bude nadále pln síly a nedočká se nějaké další bitvy.