Stezka zdraví

ŘÍCMANICE

Katastr obce Řícmanice zabírá část malebného údolí potoka Časnýře, levostranného přítoku řeky Svitavy. Celé okolí malého řícmanického katastru je z velké části zalesněno, a tak zástavba zabírá jeho velkou část. Smíšené lesy nad obcí jsou nejkrásnější v okolí, proto patří k vyhledávaným rekreačním oblastem. Pro místní i návštěvníky z daleka vybudovala v letech 2008 až 2010 z toho důvodu TJ Sokol Řícmanice novou naučnou stezku nazvanou HVOZD.

Lesy jsou součástí Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, založeného v roce 1923. Aby bylo možné lesy dobře a moderně obhospodařovat, byla během let vybudována koncepčně řešená lesní dopravní síť. To zpřístupnilo les i široké veřejnosti. Spolu s budovanými lesními palouky osázenými exotickými dřevinami zde byl vytvořen základ pro rozvoj pěší turistiky v jižní části Moravského krasu. A ačkoliv lesy patří již do obrovského babického katastru, mají k lesům nad obcí blíže Řícmaničtí.

Lesní cesta Brněnka a stejnojmenný palouk leží hned nad Řícmanicemi. Uměle vytvořený okrouhlý palouk je součástí estetických úprav okolních lesů. Byl zřízen ke zlepšení potravní nabídky pro zvěř, sušení sena pro koňské potahy a k potěšení návštěvníků osázen po okraji cizokrajnými stromy, dnes již mohutnými solitéry. Palouk se stal oblíbeným rekreačním a odpočinkovým cílem. A právě tento otevřený prostor a jeho okolí je středobodem turistického okruhu HVOZD s osmi zastávkami.

Název HVOZD je rafinovanou zkratkou slov Hra-Výchova-Odpočinek pro Zdraví Dětí-Dorostu-Dospělých i Důchodců.

Na každém z osmi stanovišť je lavička a informační panel. Na něm naleznete kromě popisu lokality také rady k posilování a protahování. Dočtete se tedy spoustu zajímavostí o okolní krajině a také vyzkoušíte svoji tělesnou zdatnost. Občas je totiž zastavení doplněno i o jednoduché sportovní náčiní.

Stezka zdraví začíná i končí na návsi v Řícmanicích. Z návsi vede do kopce směrem na sever na louky Na nivkách, odkud je možné spatřit celou vesnici, poté dále do lesa přes lesní palouk u Brněnky až ke studánce Prosba lesa. Od ní klesá dál do údolí s cestou U vypálenky, od které se ovšem otáčí zpátky na jih k řícmanickému arboretu. Od arboreta se trasa vrací přes palouk u Brněnky a pokračuje po lesní cestě Brněnka až ke Konúpkově louce. Zde se stezka stáčí zpět dolů do údolí, směrem do Řícmanic.

 

Trasa dlouhá celkem 5,7 km vám poodhalí krásy lesů v okolí Řícmanic, které jsou již dlouhou dobu záměrně doplňovány člověkem, respektive Mendelovou univerzitou. Díky dlouholeté péči patří tyto lesy aktuálně k těm, kde stále ještě rostou stromy.