Slepencová stráň

VELATICE

Jižně od Velatic protéká potok Roketnice údolním hrdlem, které tvoří dva prudké svahy šlapanické pahorkatiny. Na obou stranách místy na povrch svahů vystupují kulmské slepence jako skalní výchozy. Pravobřežní svah exponovaný na jihozápad do údolí Roketnice je chráněnou lokalitou. Velatická slepencová stráň je typickým příkladem přírodní památky.

Přírodní památka je chráněná lokalita o malé rozloze. Obvykle jsou to různé geologické nebo geomorfologické útvary, fragmenty ekosystémů s ohroženými druhy. Lokalita má většinou místní ekologický nebo vědecký význam, ale může mít i význam esteticko-symbolický, formovaný také činností člověka. V térenu jsou vyznačeny tabulkou s malým státním znakem, stříbrným dvouocasým lvem ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou umístěnou na gotickém štítu s červeným polem.

Slepencový výchoz je právě malou geologickou lokalitou. Předmětem ochrany jsou zbytky chráněné teplomilné stepní vegetace na kulmských slepencích. Na slepencích se vyvinuly hnědé  půdy, typické pro listnaté lesy. Strmá stráň však nedovolila plnohodnotný růst stromů, a tak na prudkém skalnatém svahu rostou především krásné a vzácné rostliny. V nejvíce zachovalých částech zde na jaře najdeme pestrobarevné koberce koniklece velkokvětého a kosatce nízkého. V roztroušených porostech dubu letního a habru obecného rostou trsy kavylu tenkolistého. Z živočichů lze narazit na kudlanku nábožnou, mnoho druhů denních motýlů nebo zástupce plazů – ještěrek a hadů.

V nejvíce zachovalých částech zde na jaře najdeme pestrobarevné koberce koniklece velkokvětého a kosatce nízkého.

Díky pestré skladbě rostlin můžeme na tomto malebném svahu s několika menšími hřbety sledovat od konce března do poloviny srpna úžasný, dynamický, mnohdy neobyčejně působivý rozkvět desítek vzácných, ohrožených nebo atraktivních druhů.