Santon

TVAROŽNÁ

Izolovaná vyvýšenina neboli mendip vystupuje z rovinatého okolí. Díky svému výraznému tvaru byl tento skalní výběžek Drahanské vrchoviny odpradávna považován za významné místo, později na něm byla postavena poutní kaple. Podobně jako nedaleký Žuráň představuje také Santon památné místo slavné bitvy u Slavkova i významnou archeologickou lokalitu.

Francouzský císař, který se při svém válečném tažení Evropou dostal až do Vídně, se vydal na Moravu ve stopách ustupujících spojenců. Císařův špionský systém byl dlouho před bitvou poměrně rozsáhlý a území Moravy měl dobře zmapované, proto volba neznámého terénu pro rozhodující bitvu nebyla překvapením. Naopak jihovýchodní okolí Brna se stalo součástí Napoleonova plánu, který stál na obsazení a udržení tří vrchů. Vrchu Žuráně, odkud bitvu řídil, Prateckého kopce, kde se nacházeli nepřátelští spojenci, a Santonu, který si vyhlédl jako krajní opěrný bod levého křídla armády. V krvavém boji proti ruským vojákům padlo mnoho císařových vojáků včetně jeho generála Roger-Valhuberta, ale i přesto se opevněný vrch podařilo Napoleonovi ubránit a díky tomu zvítězit.

…název souvisí s přítomností francouzských vojsk. Od jejich tažení se označuje jako Santon – jako zkomolenina francouzského jména Saint Antoine, tedy svatý Antonín…

Jeho neobvykle znějící název souvisí s přítomností francouzských vojsk. Od jejich tažení se označuje jako Santon – jako zkomolenina francouzského jména Saint Antoine, tedy svatý Antonín, poustevník v Egyptě, patron chudých a nemocných, nebo jako vrch stejného jména, s nímž se setkali při tažení v Egyptě.

Ať tak či onak, před bitvou vojáci strhli poutní kapli, která stála od 18. století na vrcholu kopce. Kaplička, která stojí na vrcholku dnes, byla vybudována až dlouho po bitvě – v roce 1832. Obdélníková stavba je zakončená zakulacenou nikou, její typickou siluetu tvoří dřevěná věžička s makovicí a křížem, která vyčnívá nad stanovou střechu.

Stromové vrby, které rostly podél Roketnice, byly pokáceny při budování rybníků. Nová cesta kolem břehů byla osázena topoly a je dnes lákavou procházkou. Přestárlé stromy jsou postupně nahrazovány kvalitnějšími stromy a keři, jako jsou duby, vrby, javory nebo olše.

Dnes je obnažený skalní podklad mendipu na severním a západním svahu součástí přírodní památky Santon, která chrání stepní biotopy se suchoteplomilnou květenou. Tradičně zde kvetou například kosatce, divizny nebo pryskyřníky – ostře kontrastující s množstvím prolité krve.