Kulatý dub

OCHOZ U BRNA

V lesích ŠLP Křtiny, v polesí Bílovice nad Svitavou, v oddělení 45A v katastru obce Ochoz u Brna  leží uprostřed hustého smrkového lesa spadlý kmen. Není to ovšem kmen jako každý jiný. Torzo stromu se v lese povaluje již tři desítky let. Ztrouchnivělé dřevo je celé pokryté mechem a kapradím. Zbytky zakřivených větví, připomínající strašidelná chapadla a dlouhý kmen nasvědčují, že jsou to pozůstatky mohutného dubu.

Tahle část lesa v okolí Brna vypadala v minulosti jinak. Hlad po dřevu, který přicházel z okolních měst a továren, vymýtil až polovinu současné rozlohy lesů. Rychle rostoucí smrkové porosty postupně nahradily původní české hvozdy, ve kterých rostly hlavně buky, duby, jedle nebo javory i břízy. Kulatý dub byl reliktem tohoto někdejšího přirozeně se obnovujícího pralesa. V obvodu kmene měřil úctyhodných 425 cm a jeho stáří se odhadovalo až na 360 let.

Výrazně štíhlý a kulatý kmen měl strom díky tomu, že v mladí vyrůstal ve velmi hustém pralesním podrostu. Ten mu zamezil vytvořit si boční zvětvení a strom tak narostl až do výšky skoro třiceti metrů s dvanácti metrovým bezsukým kmenem a mohutnou korunou. A právě pro tuto svoji siluetu kmene byl lidově pojmenován „Kulatý“ dub.

Dub byl památkově chráněný, měl svoji značku na mapě a kousek od něj stávala informační cedule. Pro místní obyvatele byl jedním z pravidelných výletních cílů. Jeho blízké okolí je protkané lesními cestami s různými zastavení v podobě lesních památníků.

K jeho zkáze došlo v létě roku 1986. Při letní bouři se vychýlil, následně se zlomil v pařezu a spadl. A tak jak spadl byl ponechán svému osudu a postupně upadl v zapomění. Až v prosinci 2013 byl u torza stromu vysazen nový mladý dub.

Najít dnes kmen není úplně jednoduché, v jeho blízkosti nevede žádná značená cesta. Zelená turistická cesta změnila svoji původní trasu, poloha stromu byla vymazána z map a nejbližší orientační bod u cesty – památník Ludvíka a Marie Belcredi je zarostlý a v dezolátním stavu. Nejsnadněji se k dubu dostanete po nové zelené trase. Delší cesta vede z jihu od silnice 373 na Březinu, asi 1,8 km po zelené až na křižovatku lesních asfaltových cest. Kratší cesta vede z opačného severního směru, asi 700 m od rozcestí „Pod Vysokou“ a památníku Josefa Opletala. Na lesní křižovatce se zabočí ostře na východ, až k plácku u smrkového lesa. Po pravé straně cesty leží památník rodiny Belcredi. Pokud budete stát zády k památníku, vydáte se levým směrem do lesa před sebou. Kulatý dub byste měli při troše štěstí po chvíli najít.