Kandie

PODOLÍ

Osada čítající asi 10 domků leží zcela osamocena kolem cesty v malém dolíku uprostřed lánů mezi Podolím, Líšní a Slatinou. Ačkoliv to na první pohled nevypadá, její historie je úzce spjatá s dopravou a je typickým příkladem místa, které po odklonění dopravy pozbylo svého významu.

Pokud nahlédnete do nejstarších map brněnského okolí, zjistíte, že v minulosti vedla hlavní cesta z Brna na Olomouc právě přes Kandii a Podolí a dál přes Tvarožnou. Do Brna to bylo koňským povozem ještě asi hodinu cesty. Zvlněná krajina na východ od Brna znamenala pro pocestné mnoho stoupání a klesání, a tak vznikly kolem cest na vhodných místech zájezdní hospody, které pocestným poskytovaly služby, mimo jiné přípřeže nebo vodu ze studny. Jedním z takových míst byl dolík u Podolí, kde se cesta křížila s odbočením na Líšeň a Bedřichovice. Křížení zaručovalo jistou návštěvnost a postupem času kolem vznikla malá osada, která zde stojí dodnes.

Přístup do osady zůstal jen po krátkém úseku staletí staré cesty.

S rozvojem dopravy a budováním nových silnic, které se již v terénu nevyhledávaly, ale cíleně vyměřovaly a stavěly pro nákladní povozy, však význam starých nevhodně řešených cest klesl. Jednou z prvních vyměřených silnic byla císařská silnice z Brna do Olomouce. Nějakou dobu sloužily obě komunikace paralelně vedle sebe, dokonce před bitvou u Slavkova v hostinci večeřel francouzský císař Napoleon.

S postupným rozšiřováním nové silnice však význam té staré postupně upadal a s tím i význam Kandie. Státní silnice na Olomouc byla dokončena v roce 1740 a hlavnímu tahu sloužila prakticky až do výstavby přivaděče na dálnici D1 v roce 1982. Poté však i její význam klesl. Po výstavbě dálničního přivaděče zůstala Kandie prakticky odříznuta od původních směrů a cesta z Bedřichovic do Líšně byla zaorána. Přístup do osady zůstal jen po krátkém úseku staletí staré cesty.

I přesto, že do osady nebyl nikdy zaveden vodovod a obyvatelům sloužila pouze stará studna, obyvatelé v Kandii zůstali. Dnes je osada uváděna jako Malečkova ulice a trvale obydleny pouze asi tři domy. Ostatní domy slouží jako rekreační chalupy, nebo jsou opuštěny.