Kolem Cementárny

SIVICE

Vápencová ložiska, která se nacházejí po celé Drahanské vrchovině, jsou těžena již od středověku. Vápno a z něj pálený cement totiž patří mezi základní stavební materiály, ze kterých je vybudována naprostá většina našich staveb. Rozsáhlé ložisko v kopcích nad Mokrou zajišťuje dostatek vápence na mnoho desítek let. I proto bylo v 60. letech rozhodnuto vybudovat na úpatí kopce, v malém dolíku, moderní cementárnu. Ta od roku 1968 dodává cement, který umožnil stavební rozvoj v celém okolí.

Těžba a zpracování vápence v podobě pálení vápna patří odjakživa mezi hlavní zdroje obživy místních obyvatel. Vápenec se v mokerských lesích totiž těží již od středověku. V rámci zjišťování lokalit pro těžbu vápence, důležitého pro stavební rozvoj, byl po 2. světové válce nad Mokrou proveden rozsáhlý geologický průzkum. Ten potvrdil ložisko s rozsáhlou mocností vápence. Dobývací prostor se nachází na hranici chráněné krajinné oblasti Moravský kras, která byla vyhlášena v roce 1956. Po průzkumu bylo požádáno o povolení těžby a následně bylo rozhodnuto o výstavbě cementárny. Rozsáhlý projekt se však netýkal pouze katastru Mokré, kde je umístěný lom, ale zasahoval i na katastr Sivic a Velatic, kde byla postavena cementárna.

Potok Roketnice pramení v severní části sivického katastru, na úpatí Kněží hory. Předtím, než jeho tok přejde do úrodné nížiny, prochází menším dolíkem a právě tahle lokalita byla zvolena pro vybudování cementárny. Dolík zaručoval snadnou možnost vybudování železniční vlečky z hlavní trati a zároveň jisté zakrytí cementárny od okolního prostředí. Stavbě cementárny však musel potok Roketnice nějakým způsobem ustoupit: byl sveden do podzemí a pod celou cementárnou zatrubněn. Ze Sivic směrem do Mokré byl zachován.

Monstrózní stavba patří mezi 6 českých cementáren, které dodávají naprostou většinu cementu na české stavby.

Monstrózní stavba patří mezi 6 českých cementáren, které dodávají naprostou většinu cementu na české stavby. Z toho plyne, že je jakýmsi nutným zlem důležitým pro rozvoj celé země. Bez cementu se zkrátka stavebnictví neobejde. Díky okružní cyklostezce je však mokerská cementárna unikátní v tom, že je možné zblízka nahlédnout do jejího nitra.

Monstrózní stavba patří mezi 6 českých cementáren, které dodávají naprostou většinu cementu na české stavby. Z toho plyne, že je jakýmsi nutným zlem důležitým pro rozvoj celé země. Bez cementu se zkrátka stavebnictví neobejde. Díky okružní cyklostezce je však mokerská cementárna unikátní v tom, že je možné zblízka nahlédnout do jejího nitra.

Lom se nachází v okresu Brno-venkov u obce Mokrá-Horákov. Přístup k lomu směrem od Brna je po R50, ta dále pokračuje silnicí II. třídy číslo 430 a po zhruba 4 km je odbočka doleva na silnici II. třídy číslo 3833, která pokračuje až do obce Mokrá-Horákov a vede až k lomu. Okolí lomu je obklopeno mokerským lesem.
V Mokré jsou tři lomy – východní, západní a střední. Východní lom je menší jednoetážový a těží se v něm břidlice jako korekční přísada do cementu. Střední lom je velký pětietážový a probíhá v něm těžba břidlice a především méně kvalitního vápence pro výrobu cementu. V západním lomu se těží nejkvalitnější vápenec. Jde o velký pětietážový lom, ze kterého byl odebrán vzorek.