Jeřáb a most

ŽELEŠICE

Územím na západ od Brna probíhá široký pás, který rozděluje krajinu. Tento pruh je náhodně přerušován podivnými betonovými artefakty. Četnost a velikost těchto objektů se zvyšuje v okolí Ostopovic, Nebovid a Želešic. Právě tudy byl totiž plánován a rozestavěn úsek německé exteritoriální dálnice Vratislav–Brno–Vídeň.

Jihozápadně od Brna vedl stavební úsek č. 3 jeho součástí byl velkolepý most přes údolí Bobravy. Ten měl překlenout konec údolí kousek nad Želešicemi. Místo je i dnes nepřehlédnutelné, protože se zde nachází monumentální povrchový lom na amfibolit.

Stavba mostu přes údolí byla pojata jako samostatný díl, stejně jako v případě mostu u Brněnské přehrady. Byl navržený jako 285 m dlouhý a 37 m vysoký železobetonový most s 8 úzkými oblouky. Pro jeho stavbu byly využity dva mobilní věžové jeřáby a jeden pevný kabelový jeřáb. A právě konstrukce pro uchycení lana kabelového jeřábu je dnes jediná, co po stavbě mostu zbyla. Nachází se na pravém břehu Bobravy v prudkém svahu nad lomem. Betonová trojnožka sahá až do výše korun stromů.

Pod trasou dálnice se nachází jeden ze základních nivelačních bodů České státní nivelační sítě.

Po překonání údolí pokračovala trasa dálnice úbočím kopce až k Želešicím. Pod trasou dálnice se nachází jeden ze základních nivelačních bodů České státní nivelační sítě, kterým se vyměřuje základní nivelační síť. O kousek dál stojí jeden z dokončených parabolických mostů přes cestu do zahrádkářské kolonie. Protože dálnice měla od údolí Bobravy postupně klesat, je most spíše obrovským propustkem. Nad ním se měl nacházet poměrně vysoký násyp, a proto má most zešikmené portály a připomíná spíš tunel.

Dále již trasa vede po náspu až k Syrovicím, kde na jejich pozůstatcích vznikla dálnice do Pohořelic. O celkové dostavbě se uvažuje od šedesátých let, kdy dálnice dostala označení D43. V současné době je stavba dálnice D43, označovaná jako Hitlerova, pouze v přípravě. Zdali se tak po 100 letech od začátku výstavby dočká svého dokončení, je otázkou následujících let. Stejně jako je otázkou, jestli k tomu bude využito původního tělesa.