Gotické malby

NEBOVIDY

Unikátní gotické nástěnné malby

se dochovaly v kostele sv. Kříže v obci Nebovidy z let 1360–1390 s vyobrazeními křesťanské legendy o životě sv. Kateřiny Alexandrijské, scény ze Starého zákona a z Kristova života. Malby byly objeveny náhodou v roce 1991. Stavba kostela je zmiňována v dochovaných dokumentech k roku 1329, ale stál již v době románské, což dokazují prvky tohoto slohu nalezené ve zdech. V pozdějších staletích probíhala přestavba kostela (gotická, barokní, nejvýraznější ve 20. století). Kostel přestál vyplenění obce Švédy roku 1645 i požár roku 1821. V roce 1958 byl prohlášen za chráněnou nemovitou kulturní památku. Nástěnné malby byly odkryty a restaurovány ve dvou etapách významným restaurátorem akademickým malířem Františkem Syslem z Kroměříže: v letech 1993-1996 loď kostela, 2005-2007 kněžiště.

Kostel sv. Kříže v Nebovidech byl v r. 1996 zařazen mezi kulturní památky okresu Brno-venkov, zejména kvůli vzácným malbám, které byly při opravách kostela v r. 1991 objeveny. Následně byly odkryty a restaurovány. I ze stavebního hlediska je kostel zajímavý – prolínají se zde všechny známé stavební styly od románského po  novodobé rekonstrukce – rozšíření a přístavba kněžiště v roce 1936.

Sportovní a společenská hala Nebovidy

V obci Nebovidy můžete navštívit krásnou, a přitom moderní a nadčasovou stavbu sportovní a společenské haly, která slouží široké veřejnosti nejen pro sportovní využití, ale také pro pořádání kulturních a společenských akcí jako jsou plesy, taneční zábavy, koncerty, výstavy, přednášky a rodinné oslavy. Atmostéra a zařízení jsou velmi příjemné pro každého návštěvníka i hostující umělce. Sportovní hala byla postavena podle návrhu Ing. arch. MgA. Tomáše Legnera a slavnostně otevřena 2.6.2018.

Interiér vstupní haly s recepcí a barem  – místo, ze kterého je vstup do velkého i malého sálu a také do 2. nadzemního podlaží, kde se nachází posilovna, balkon a kancelářské zázemí

Přírodní jezírko na Kopci u Nebovid

V Nebovidech naleznete tři významné krajinné dominanty: nejvyšší převážně zalesněný kopec Nebovid 370 m n.m. a hluboce zaříznutá zalesněná údolí říčky Bobravy a Troubského potoka. Jižní část území je využívána k rekreačním účelům, nachází se zde velké množství chat a zahrádek. Nebovidy jsou jednou z přístupových cest do Chráněné krajinné oblasti Bobrava. V přírodním jezírku na Kopci žijí drobní ohrožení živočichové.

Koniklec velkokvětý jako posel jara

Poblíž jezírka na Kopci se vyskytuje lokalita vzácného koniklece velkokvětého. Koniklec patří na Seznam přísně chráněných druhů rostli a také mezi druhy chráněné evropskou legislativou NATURA 2000. V Česku je koniklec chráněný jako silně ohrožený druh. Na lokalitách, kde není respektována jeho ochrana, vlivem lidské činnosti (zejména zemědělského charakteru), rychle mizí.